Kaevetööd ja puurimised

Kõikeläbiv tehnika

Ekskavaatoritööd,

puurkaevude  rajamine,

valgustuse- ja liinipostide paigaldamine,

pinnase teisaldamine …