Ettevõttest

Arendus & Haldus OÜ

Firma alustas tegevust 2004 aastal ehituse  ja haljastusega seotud teenuste pakkumisega ning hiljem lisandusid transporditeenused ja elektritööd.

Ettevõtte omab õiguse elektritööde teostamiseks kõrgema „A klassi” pädevuse piirkonna ulatuses ja on registreeritud majandustegevuse registris (MTR) nr TEL000699.
Alates 08.05.2017 oleme registreerinud majandustegevuse registris (MTR) ka üldehitus tegevuse EEH009931. Meie poolt suuremad teostatud tööd on: Aia 16, Rakvere kontor-tootmishoone osaline renoveerimine, Rakvere Vabadussõja mälestussamba lähiümbruse heakorrastus (trepid, kõnniteed, haljastus).

Meie personal omab töödeks vajalikku kvalifikatsiooni, töökogemusi ja õigusi.

Suurim osa meie tegevusest on suunatud Elektrilevi OÜ, omavalitsuste ning teiste elektrivõrkude ja paigaldiste omanikele, kuid pakkume ka muid mehhanismidega seotud teenuseid.