Elektriliinidide ehitus

Õhuliinide ehitus

0,4 – 20 kV õhuliinide ehitus,

kaabelliinide ehitus,

elektrivõrkude hooldus,

A-klassi pädevus